شورا‌ عالی بورس و اوراق بهادار چیست؟ از چه اعضایی تشکیل شده است؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

شورا عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین رده قانون گذاری در بازار سرمایه است که دارای وظایف متفاوتی می‌باشد. در این شورا سیاست های کلی بازار سرمایه مشخص و پس از بررسی‌های دقیق به تصویب قوانین پرداخته می‌شود.

وظایف شورا عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد بازار بورس و اوراق بهادار را دارد، تا به بررسی نحوه  اجرا قوانین بپردازد و در صورت نیاز قوانین را اصلاح کند.

در این شورا قوانین مرتبط با بازار سرمایه در صورت صلاحدید تمامی اعضا پس از تصویب، قابلیت تغییر در جهت بهبود، متناسب با شرایط جامعه را دارند.

شورا عالی بورس و اوراق بهادار از چه افرادی تشکیل شده است؟

این شورا از اعضایی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی برعهده دارند. اعضا شورای عالی بورس و اوراق بهادار شامل افراد زیر است :

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را به عهده دارد
  • رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر شورا شناخته میشود
  • وزیر بازرگانی
  • رئیس کل بانک مرکزی 
  • رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • رئیس اتاق تعاون
  • دادستان کل کشور یا معاون او
  • یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها
  • سه نفر خبره مالی 
  • یک نفر خبره 

مدت زمان حضور اعضا شورا چند سال می باشد؟

برای افرادی که با عنوان های “نماینده کانون ها” ، “خبره مالی” و “خبره” در شورا عالی بورس و اوراق بهادار حضور پیدا میکنند (مجموعا پنج نفر) مدت زمان حضور در شورا پنج سال است.

این افراد می توانند حداکثر در دو دوره حضور داشته باشند و افرادی که جزو کارکنان بورس و اوراق بهادار و جزو هیئت مدیره می باشند، امکان حضور در این شورا را ندارند.

سایر سمت های افراد حاضر در شورا عالی بورس و اوراق بهادار متناسب با عزل و نصب دوره ای متفاوت می باشد و هر کدام از این افراد پس از عزل از منصبشان باید این شورا را ترک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید