نسبت‌های‌سود‌‌آوری(بازده دارایی)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

نسبت های سودآوری با توجه نام آنها، میزان موفقیت شرکت های مختلف را در به دست آوردن سود نشان می دهند. در این مقاله به توضیح بازده دارایی می پردازیم.

نسبت های سودآوری شامل موارد زیر است:

  • بازده دارایی
  • بازده حقوق صاحبان سهام
  • حاشیه سود عملیاتی
  • حاشیه سود خالص

بازده دارایی

بازده دارایی به صورت زیر تعریف می شود.

تعریف بازده دارایی

بازده دارایی یکی از مهم ترین شاخص ها برای بررسی نحوه عملکرد شرکت ها می باشد. این شاخص نشان دهنده آن است که شرکت ها در ازای دارایی مورد استفاده، به چه میزان سود کرده اند. 

در محاسبه ی نسبت هایی که یکی از متغیر های آن از صورت سود و زیان و یکی از متغیرهای آن از ترازنامه استخراج می شود. (مانند نسبت بازده دارایی که در آن صورت کسر از صورت سود و زیان و مخرج کسر از ترازنامه استخراج می شود) 

پارامتر ترازنامه ای را به صورت میانگین ابتدا و انتهای دوره در نظر می گیریم. 

برای مثال بازده دارایی های سال ۸۷ برابر است با سود خالص ۸۷ تقسیم بر میانگین جمع دارایی های ۸۶ و ۸۷. 

برای شرکت فرضی الف خواهیم داشت:

بازده دارایی ها

این نمودار نشان می دهد که شرکت در سال ۸۷ از هر صد تومان منابع اقتصادی در اختیار خود (محموع دارایی ها) توانسته ۱۲ تومان سود کسب نماید. ولی در سال ۸۹ شرکت از هر صد تومان منابع اقتصادی در اختیار خود تنها موفق به کسب ۷ تومان گردیده است. 

برای خواندن مقاله های بیشتر به سایت موج پنج و یا صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید